Drømmer og resultater

realiseres gjennom ledelse

Grow Competence Consulting

Hovedutfordringen for mange virksomheter er å klare fullt fokus på kunder og daglig drift, samtidig som de skal vokse eller omstille seg. Det er denne krevende kombinertøvelsen dagens ledere står midt oppe i. Og den skal ofte utføres under tidspress.

GCC har erfarne konsulenter som har hatt lederansvar. De har også lang erfaring med å bistå kunder med vekst og omstilling. De kjenner disse tidsklemmene og dilemmaene.

Vi hjelper med rådgivning og konsulentstøtte for å planlegge og gjennomføre gode omstillingsprosesser som tar hensyn til at virksomheten samtidig skal ta seg av kunder og levere resultater. Samspillet mellom ledere, ledelse, forretningsmodellering og organisering er nøkkelen til å klare dette. Vi gjennomfører fleksibel og effektiv lederstøtte/lederutvikling og rekrutterer lederkandidater som ivaretar disse sammenhengene.

Våre konsulenter jobber sammen med kundene. Vi setter oss inn i din virksomhet, gir råd, veileder og fasiliterer. Vi vektlegger at kundene selv tar ansvaret for å utvikle og gjennomføre tiltak og løsninger slik at all kompetanse og kontroll er i organisasjonen.

Det handler om å gjøre de «store» drømmene mulig gjennom å utvikle gode forretningsmodeller, gode ledere som får med seg mennesker og skape felles mestringskraft.