6 gode vaner for strategiske ledere

Paul J. H. Schoemaker er forskningdirektør ved Mack Centre for Technological Innovation ved Wharton. Han har undervist i strategisk beslutningstaking og har vært konsulent for mange bedrifter i mange år. Han har skrevet flere bøker om temaet. Her er noen utdrag fra en av hans senere artikler.

Hva er grunnen til at så mange ledere sliter med å være strategiske? Vi tror grunnen rett og slett er at det som ligger rett foran ser ut til å haste mer. For å bli en god strategisk beslutningstaker, må du lære hva strategiske ledere gjør og hvordan de arbeider. Etter å ha undervist og vært rådgiver for store og små virksomheter i 2 tiår, har han sammen med sine kolleger satt opp 6 viktige huskeregler for hvordan være en strategisk leder.

 

Redigert av Henning Holmelid.

  

1. Være i forkant

Fokus i de fleste virksomheter er på løpende oppgaver og utfordringer. Hverdagene består av mye intern rapportering og ledere på alle nivåer må prioritere neste måneders resultater. Strategiske ledere klarer å bryte dette mønsteret og setter av tid til å tenke fremover. De bruker tid på å se etter hva som skjer i markedet sitt. De ser etter «game changing» informasjon i ytterkantene av forretningsområdet. Skjer det noe relevant utenfor som vil bety noe for forretningsområdet? Er det nye aktører på vei inn? Ny teknologi? Nye måter å knytte til seg kundene på? De bygger vide eksterne nettverk som kan hjelpe med å samle informasjon, sammenhenger og trender. De skaffer seg samtalepartnere på ulike områder som gir grunnlag til å stille spørsmål og utfordre internt. De deltar på seminarer og fagsamlinger, også utenfor sitt naturlige fagområde. De gjør seg tilgjengelige for andre som vil diskutere muligheter og trender, både internt og eksternt.

2.Tenker kritisk

Hvis du blir tilfreds og er fornøyd med å høre det som er bra, vil du og virksomheten din stagnere. Det er lett å tenke at vi har funnet formelen og at dette vil vare. Strategiske ledere klarer å mobilisere nye problemstillinger selv om det går bra. De stiller spørsmål om hva som vil skje i fremtiden. De omformuler problemer for å komme til bunns i ting. De regner på de mindre positive alternativene. De utfordrer nåværende tanker og tankemodeller, inkludert sine egne. De klarer å gjør dette til vanlig og ufarlig oppgaver i interne møter. De prøver å avdekke selvfølgeligheter, manipulasjon og feile tanker som bare har til hensikt å hindre endringer.

3. Tolker

Tvetydighet skaper uro. Da er det lett å bli utålmodig i leting etter beslutningsunderlag. De strategiske lederne holder fast og vurderer informasjon fra flere kilder før de tar standpunkt. De søker mønster i mange typer data. De oppmuntrer andre til å gjøre det samme. De stiller spørsmål ved aksepterte sannheter, tester vante hypoteser. Det som var sant for 10-20 år siden er forkastet nå. Det vil også kunne skje med dagens sannheter på et tidspunkt.

4. Bestemmer seg

Det er lett å bli handlingslammet av analyse og analyse og analyse. De strategiske lederne må utvikle prosesser som gir god nok posisjon. De lager rammer for beslutningsprosesser slik at de kommer frem til sakens kjerne og tar en beslutning. De balanser tid, kvalitet og formalisme og overlater perfeksjon til andre. De tar standpunkt selv med for lite informasjon, balanser ulike innfallsvinkler.

5. Ulike meniger er normalt

Fullstendig konsensus er sjelden. Strategiske ledere skaper åpen dialog, bygger trygghet, mobiliserer meningsytring, spesielt når standpunktene spriker. Uenighet er ikke farlig. De prøver å forstå hva som driver andre folk, også skjulte agendaer. De får vanskelige temaer til overflaten, selv om det skaper ubehag.  De vurderer toleranserisiko, og bygger nødvendig trygghet.

6. Skaper læring

Ærlige tilbakemeldinger stopper lett opp i større organisasjoner. Disse er helt avgjørende for å kunne legge gode strategier og hindrer læring og justering av kurs. Ofte er det små justeringer som skiller fiasko og suksess for nye tiltak.  Strategiske ledere oppmuntrer til og eksemplifiser ærlige tilbakemeldinger. De legger til rette for å få frem meninger, også når det gjelder prosjekter som det er knyttet mye prestisje til. De skifter kurs raskt dersom han merker at det går i feil retning. De premierer og feirer suksesser og feil som gir læring.

Strategisk ledelse innebærer disiplin til å fokusere på aktiviteter som ikke direkte bidrar til de nærmeste månedenes resultater. Strategisk ledelse handler om holdninger og bruk av noen enkle metoder og teknikker. Det innebærer  bevisst og langsiktig kulturbygging. Strategisk ledelse kan læres og det må trenes systematisk inn.