Etikk og integritet i rekruttering

Av Finn Sværen

Samfunnet og næringslivet i Norge bygger på et grunnlag som er basert på god etikk, moral og verdier. Vi har forventninger til at aktørene i samfunnet følger lover, regler og anerkjente verdier. Selskaper i dag møter stadig flere krav om samfunnsansvar og selskapsetikk, både eksternt og internt. Det er viktig å følge med på hva som skjer på ulike områder, som f. eks. miljøvern, HMS og innkjøpsregler, og hva dette betyr for din virksomhet.

Les mer

Når lederens sterke sider blir lederens største utfordringer

Av Henning Holmelid

En salgsdirektør som hadde hatt svært gode resultater som salgsleder slet med dårlig stemning i salgsledergruppen hun hadde fått ansvar for. Gruppen hadde manglende resultater. Hun forsto ikke hvorfor. I en samtale vi hadde sa hun: ”Jeg hadde suksess som selger og salgsleder fordi jeg var kreativ og nytenkende. Jeg hadde alltid med meg nye ideer som jeg solgte inn internt og som vi arbeidet videre med i gruppen og tok ut i markedet. Det var den viktigste årsaken til at jeg fikk stillingen som salgsdirektør. Nå får jeg ikke til dette lenger”.

Les mer

Vekst og vekstkompetanse

Av Henning Holmelid

Vekstkompetanse er evne og driv til å legge til rette for eller utføre produktutvikling og salg av varer og tjenester i et marked. I tillegg innebærer det å få med seg folk og organisere virksomheten effektivt i forhold til sluttkundene. Som navnet vårt indikerer, har GCCBergen et spesielt fokus på å identifisere ledere med vekstkompetanse.

Les mer

Ledergrupper blir bedre av regelmessige løft

Av Henning Holmelid

Vi ser at flere ledergrupper (LG) har lett for å stagnere i forhold til tidligere prestasjonsnivå. De ”stivner” i sin arbeidsmåte og situasjonsforståelse og klarer ikke å holde på entusiasme. Medlemmene kan lett bli sittende fast i gamle roller og forventninger til hverandre. Noen LG går rett og slett lei og stagnerer. Det blir som med fysisk trening. Når en repeterer de samme øvelsene, reagerer ikke musklene like positivt lenger og effekten avtar. Muskler trenger variasjon og nye øvelser for å bli skjerpet og prestasjonen går opp igjen.

Les mer

6 gode vaner for strategiske ledere

Redigert av Henning Holmelid

Paul J. H. Schoemaker er forskningdirektør ved Mack Centre for Technological Innovation ved Wharton. Han har undervist i startegisk beslutningstaking og har vært konsulent for mange bedrifter i mange år. Han har skrevet flere bøker om temaet. Her er noen utdrag fra en av hans senere artikler.

 

Hva er grunnen til at så mange ledere sliter med å være strategiske? Vi tror grunnen rett og slett er at det som ligger rett foran ser ut til å haste mer. For å bli en god strategisk beslutningstaker, må du lære hva strategiske ledere gjør og hvordan de arbeider. Etter å ha undervist og vært rådgiver for store og små virksomheter i 2 tiår, har han sammen med sine kolleger satt opp 6 viktige huskeregler for hvordan være en strategisk leder.

Les mer

Lederskap vrs. terapi

Redigert av Gro Mykkeltvedt

Om du har din fyrste leiarrolle eller om du i mange år har vore leiar, så spør deg sjølv:

« Korleis utøver eg rolla mi personleg og profesjonell? Er eg berre profesjonell eller blandar eg dei to ulike delene av meg? Kva vil det ha å seie for meg at eg har ei profesjonell og personlig utvikling som leiar? Og har eg det eller har eg fått det?»

La oss ta eit sideblikk på eit anna fagfelt enn leiing; Terapifeltet. Aldri før har me gått så mykje til terapi som no. Aldri før har det vore viktigare å forstå kven ein er. Både som menneske og i dei ulike rollene ein har. Fordi om ein ikkje har ein reflektert holdning kring dette, så kan ein før eller seinare merke stress og få stressrelaterte plager.

Les mer