Finn Sværen

Etikk og integritet i rekruttering

 

Av Finn Sværen

 

Samfunnet og næringslivet i Norge bygger på et grunnlag som er basert på god etikk, moral og verdier. Vi har forventninger til at aktørene i samfunnet følger lover, regler og anerkjente verdier. Selskaper i dag møter stadig flere krav om samfunnsansvar og selskapsetikk, både eksternt og internt. Det er viktig å følge med på hva som skjer på ulike områder, som f. eks. miljøvern, HMS og innkjøpsregler, og hva dette betyr for din virksomhet.

 

I rekrutteringsbransjen leter vi etter kandidater som ikke bare må ha riktig bakgrunn og kunne vise til gode resultater, men også riktige holdninger, verdier og etikk. Dette krever en grundig prosess baserte på tillit. Det finnes ingen snarveier og vi må jobbe grundig.For vår del handler dette ikke bare om tillit til oss som selskap men i realiteten til hele vår bransje. For våre kunder handler rekrutteringsprosessen i stor grad også om en omdømme- og kostnadsbeslutning. Ansettelse av en ny leder er en strategisk beslutning. Feil ansettelser på leder nivå er en stor kostnad ikke bare økonomisk, men også i forhold til omdømme og motivasjon internt, og tillit i markedet.

 

Nå, mer enn tidligere, er et selskaps omdømme viktig, både for salg, finansiering, samarbeid og for å tiltrekke seg de rette og beste ansatte .Selskaper som får et dårlig omdømme, vil få større problemer med å få tak i de beste kandidatene og må noen ganger betale mer enn sine konkurrenter for å tiltrekke seg den personen de ønsker. Selv om Norge har et stort og spennende arbeidsmarked, er ikke forholdene større enn at mangel på etikk raskt sprer seg i markedet. Det har vi sett flere eksempler på i forbindelse med forurensingsaker, økonomisk utroskap og dårlig arbeidsmiljø.

 

Vi er også opptatt av at våre kandidater blir godt ivaretatt i prosessen. De må føle seg sikre på at konfidensialitet blir ivaretatt. I tillegg må de føle seg sikre på at alle opplysninger om oppdragsgiver er riktige og at vi som profesjonelle rekruttere innhenter nok informasjon og stiller de riktige spørsmålene. Gir selskapets regnskaper riktig bilde av situasjonen? Er selskapets markedsposisjon og kundetilfredshet riktig? Er det mulige oppkjøp på gang? Er det konflikter i ledelsen? Sitter lederen jeg skal rapportere til trygt? Har hun/han god standing i virksomheten? Spørsmålene er mange og det er viktig at vi kan gi gode svar så langt det er mulig.
I noen tilfeller må vi gjøre egne vurderinger om vi tror mulig oppdragsgiver er solid nok til at vi kan anbefale dem for kandidater. Hvis vi ikke er fornøyde med informasjon vi får, sier vi nei til oppdraget. De selskaper som vi representerer (våre kunder) skal være gode og solide selskaper som virkelig ønsker å tilrettelegge for den som slutter i ett selskap for å starte i deres. Grow Competence Consulting forbeholder seg også retten til å terminere oppdrag hos kunder som ikke etterlever dette.

 

Rekruttering handler om gjensidig tillit respekt og integritet for rådgiver, arbeidsgiver og kandidater.