KARRIERERÅDGIVING OG OMSTILLING

 

Virksomheter har behov for å tilpasse og omstille seg både mht kapasitet og kompetanse. Både privat næringsliv og offentlige etater står overfor store omstillinger når konsekvensene av digitalisering og automatisering slår inn for fullt i de nærmeste årene. Dette kan være mer langvarige prosesser over tid og det kan være konkrete omstillingsprosesser som medfører overtallighet og nedbemanning for en eller flere medarbeidere. Flere selskaper ønsker å hjelpe ansatte som er berørt med kvalifisert bistand i prosessen med å sikre seg ny stilling.

 

Rådgivning

Systematisk ressurs-og kompetansevurdering  blir trolig viktigere fremover for å kunne planlegge og tilpasse bemanning best mulig. Fremtidig konkurransekraft vil være avhengig av riktige ressurser i forhold til både inntekt -og kostnadssiden. Det er for sent å starte disse prosessene når omstillingen må gjennomføres på grunn av markedssvikt.

Våre konsulenter gir råd om hvordan vurderingsprosesser kan gjennomføres. Vi gir også råd om hvordan en omstillingsprosess og nedbemanning kan/bør foregå. Det er viktig at hele prosessen gjennomføres etter en gjennomarbeidet plan som dekker alle aktiviteter fra utvikling av ny og riktig/alternativ kompetanse til informasjon, drøftingsmøter, omfang, utvalgskriterier og gjennomføring av dette.

 

Karriererådgivnig

Hensikten er å gi den ansatte best mulig grunnlag for å lykkes med å finne en ny jobb som hun trives i. Våre erfarne konsulenter bistår og tilpasser løsninger for den enkelte. GCC har lang erfaring fra rekrutteringsprosesser og er vandt til å finne og vurdere kompetanse og motivasjon. Ansatte som mister jobben har lett for å nedvurdere egen kompetanse og innsnevre egne muligheter. Vi åpner opp flere muligheter for den enkelte  ansatte enn de selv er klar over på forhånd. Vår tjeneste har følgende hovedaktiviteter: situasjonsvurdering, gjennomgang av bakgrunn og tanker om fremtid, hjelp til egenvurdering, skriving av søknader, intervjutrening og bygging og bruk av nettverk