REKRUTTERING

 

Vårt utgangspunkt er at det er stor variasjon i lederes prestasjoner. Riktig valg for din virksomhet har store resultatmessige konsekvenser. Det er avgjørende å være grundig med å få frem en god kravspesifikasjonen, der flere ulike kandidatprofiler vurderes. Vi legger stor vekt på presentasjon av stillingen og innsalget av mulighetene i virksomheten.

Våre rekrutteringsprosesser bygger på disse forutsetningene. Vi er metodiske og jobber grundig og bredt i alle fasene av prosessen. Vi er spesielt opptatt av å finne talenter som har potensial og driv til å skape verdier og resultater.

GCC hjelper også til med å sikre en god oppstart for de nye lederne. Vi tilbyr også oppstartsmentoring der vi planlegger oppstart og coacher ny leder ved ansettelse og noen måneder inn i ny jobb.

GCC  gjennomfører ledervurderinger i forbindelse med rekrutteringer, oppkjøps- og fusjonsprosesser eller omstillinger.

 

 

Executive search

Målrettet og diskret søk etter ledere, spesialister og styremedlemmer på høyt stillingsnivå. Vi finner kompetente kandidater gjennom profesjonelt søk i markedet. Våre rådgivere har gjennom lang erfaring opparbeidet kjennskap til og innsikt i flere bransjer hvor vi henter kandidater og kandidatforslag. Vi  researchere som jobber i Norge og internasjonalt. Dette gir oss hele tiden tilgang til etablerte og nye kandidatkilder.

Ledere vi kontakter sitter i spennende og utfordrende stillinger i dag og de er ofte sterkt engasjert i viktige prosjekter. Vår oppgave er å vekke interessen hos dem for nye muligheter. GCC har lang erfaring i å presentere muligheter i ny stilling og firma og å diskutere neste karrieretrekk. Kandidatene blir grundig intervjuet og testet i forhold til kravspesifikasjon før vi presenterer sluttkandidater for oppdragsgiver. Vi legger sterk vekt på å innhente omfattende referanser på alle aktuelle kandidater og bruker strukturert metodeverk. Våre rådgivere styrer rekrutteringsprosessen i alle fasene og har hovedkontakten mot kandidatene.

 

Utvelgelse – annonserte oppdrag

I noen tilfeller ønsker oppdragsgiver å annonsere oppdrag. Vi kan bistå i å utarbeide annonser og forestå innrykk. Vi administrerer kandidatkontakt, prosessen med intervju, testing og referanser og utvelgelse.
I flere tilfeller gjennomfører vi kombinert prosess med search og annonsering.
Vi administrerer også større prosesser der oppdragsgiver ønsker å ansette flere stillinger og kandidater samtidig.

 

Sluttvurderinger

Når oppdragsgiver har egne kandidater som de ønsker en objektiv vurdering av. Vi intervjuer og tester kandidatene i forhold til kravspesifikasjon og gir en begrunnet vurdering til oppdragsgiver.

 

Oppstartsmentoring

Ledere går inn i nye jobber med ulike ballaster og innstillinger. Ofte er trykket stort og mange vil ha oppmerksomhet. Lederen må bruke mye oppmerksomhet på å forstå forretningsforhold og organisasjon, bli kjent med mange nye mennesker, hilse på kunder, løse opp i interne forhold og lære nye styrings- og støttesystemer. Noen ganger er forholdene forskjellige fra det som ble beskrevet i ansettelsesprosessen.

Mange ledere ser stor nytte av å ha en ekstern samtalepartner i den første viktige perioden, som kan hjelpe til å sette ting i perspektiv og som hun kan drøfte fremgangsmåter med. Vi tilbyr program med faste samtaler med en erfaren rådgiver som har vært i samme situasjon selv og som har snakket med mange ledere om utfordringene. Varigheten kan være f. eks. 1 samtale i måneden de første 6 mnd, gjerne med oppstart før tiltredelse. Hovedhensikten er å drøfte viktige ting lederen vil diskutere, men også å klargjøre lederrollen underveis.