LEDERSTØTTE

 

Strukturert og målrettet lederstøtte er en effektiv og fleksibel metodikk for å utvikle enkeltledere, grupper av ledere og ledergrupper. Vi skreddersyr program basert på virksomhetens og ledernes situasjon og behov. Det settes opp klare effektmål før oppstart av prosessen.

 

 

Metodikken er rettet mot å skape resultatforbedring på konkrete ledelsesområder. Den er også effektiv for å lære og innarbeide praktiske ledelsesverktøy og teknikker.

Lederstøtte er tilpasset ledere som har travle hverdager, men som ser behov for utvikling og forbedring. Treningen foregår på reelle situasjoner i hverdagen med organisert gjensidig coaching med rådgiver og andre ledere som en viktig del. Prosesskompetansen kan bygges opp i organisasjonen slik at virksomheten kan videreføre utvikling med egne ressurser. Denne form for utvikling er derfor en bedre investering enn tradisjonelle og generelle lederutviklingsprogram.

 

Vår lederstøtte innebærer at virksomheten eller lederne får en (eller flere) personlig rådgiver/mentor med lang erfaring som konsulent og leder, og som er tilgjengelige når du trenger det.

Det kan være fra å være personlig samtalepartner/rådgiver til å gjennomføre en samling, temamøte eller program for en ledergruppe eller gruppe av  ledere.

Vi trener inn ferdigheter etter samme prinsipp som konsentrert intervalltrening og på reelle hverdagsutfordringer. Typiske områder er: ledelse og utvikling av medarbeidere eller avdeling/lag, praktisk strategisk ledelse, recharging av strategi/handlingsplaner, omstilling/endringsprosesser, fjernledelse, forretningsorientering mv.

GCC tilbyr flere velprøvde ledelsesverktøy. Vi gir råd om enkle IT-baserte løsninger som gir overblikk og fokus på ledelsesområder i hverdagen.