Vekst og utvikling

Virksomheter som klarer å skape vekst over tid, er bevisst på og har fokus på vekstdriverne i sin bransje og virksomhet. Kundefokus, leveringsevne og hele tiden tilpasse og utvikle tjenestene/produktene er hovedtemaene på ledermøtene. De klarer også å tilpasse arbeidsmåtene slik at de beholder fleksibilitet og personlige initiativ når de vokser.

Les mer
Rekruttering

Vårt utgangspunkt er at det er stor variasjon i lederes prestasjoner. Riktig valg for din virksomhet har store resultatmessige konsekvenser. Vi tror derfor at det er avgjørende å være grundig med å få frem en god kravspesifikasjonen, der flere kandidatmuligheter testes ut. Vi legger stor vekt på presentasjon av stillingen og innsalget av mulighetene i virksomheten.

Les mer
Strukturert og målrettet lederstøtte

Strukturert og målrettet lederstøtte er en effektiv og fleksibel metodikk for å utvikle enkeltledere, grupper av ledere og ledergrupper. Vi skreddersyr program basert på virksomhetens og ledernes situasjon og behov. Det settes opp klare effektmål i forkant.

Les mer
Forretnings- og
organisasjonsutvikling
Virksomheter som lykkes er gode på strategisk arbeid, har en felles strategi som gir klar retning og som lederne tror på. De har og ofte ledergrupper som fungerer godt, har høy kapasitet og klarer å jobbe effektivt i forhold til strategien. De klarer også å sikre ressurser og kapasitet for å kunne realisere målsettingene.[/vc_column_text]
Les mer