team_image

Finn Sværen

Bedriftsrådgiver

 

Han har 30 års bred og variert erfaringsbakgrunn også på toppledernivå innen industri og internasjonal shipping. Finn Sværen har mer enn 10 års erfaring som konsulent bla 6 års erfaring som seniorkonsulent fra Mercuri Urval innen Executive Search Rekruttering og Utvelgelse. Han arbeider med nasjonale så vel som internasjonale oppdrag.

Han har spesielt rekruttert til bransjene, subsea, shipping energi,off- shore og industri. Han har også erfaring med rekruttering til stillinger i det offentlige. Finn har også vært ansvarlig for omstillingsprosjekt i flere virksomheter. Sværen arbeide med karriererådgiving primært på individ men også på gruppenivå.

 

Finn er utdannet ingeniør innen driftsteknikk, har tilleggsutdanning fra NHH. Han er sertifisert på Cut-e

 

Kontaktinfo:

Mobil: (+47)950 04 445
E-mail: fs@gccbergen.no
linkedin logo

team_image

Gro Mykkeltvedt

Bedriftsrådgiver

 

Gro Mykkeltvedt har variert erfaring som leiar og sjølvstendig konsulent frå privat og offentleg sektor. Ho har hatt ansvar for og deltatt i fleire omstillingsprosessar som leiar og konsulent. Ho har brei erfaring med leiarutvikling, arbeid med leiargrupper og karriererådgivning. Spesialfeltet hennar er tilrettelegging og gjennomføring av endringsprosessar, med vekt på motivering av mennesker og relasjoner.  Gro er ein etterspurt coach og samtalepartner for leiarar i fleire bransjer.

 

Ho har utdanning som revisor og innan organisasjonsutvikling, relasjonsleiing, familieterapi og er sertifisert som coach.

 

Kontaktinfo:

Mobil: (+47)48339125


E-mail: 
gro@gccbergen.no

team_image

Henning Holmelid

Bedriftsrådgiver/Daglig leder

 

Henning Holmelid har mange års erfaring fra operativ og strategisk ledelse, bl.a. som VP/HR direktør i Grøner (i dag Sweco) og TBK, VP HR i Telenor-konsernet og regiondirektør i Bravida. Han har flere års internasjonal erfaring som leder i Det norske Veritas Sør-Øst Asia og Korea.

Han har mange års erfaring som konsulent innenfor bedrifts- og lederutvikling i AFF/NHH. Han har gjennomført mange lederrekrutteringsoppdrag av toppledere og ledere i privat og offentlig sektor. Han har hatt ansvar for tunge omstillingsprosjekter og utviklingsprosesser som leder og konsulent. Han har rekruttert til olje/gass/industri, eiendom/bygg, telekom og energi. Han har coachet mange ledergrupper og ledere og har hatt ansvar for mange omstillingsprosesser.

 

Henning Holmelid er utdannet cand.polit. innenfor ledelse og organisasjonsvitenskap. Han er sertifiser på Cut-e, Shl, JTI, TMP og AFF 360.

 

Kontaktinfo:

Mobil: (+47)908 35 767
E-mail: hh@gccbergen.no
linkedin logo

team_image

Atle Stalheim

Bedriftsrådgiver

 

Atle Stalheim har 30 års variert erfaringsbakgrunn fra offentleg og privat sektor, og 20 års leiarerfaring som banksjef og regionbanksjef fra ulike banksystem.
Lang leiarerfaring fra ulike bedriftskulturar har gitt han god innsikt i leiarrolla sine sammensette utfordringar. Operativ innsikt og erfaring kombinert med analytiske evner og forretningsmessig forståelse underbygger dette.

Atle sin styrke er å kople utvikling av organisasjon og individ mot selskapet sin heilheitlege forretningsmodell. Strategisk legning kombinert med allsidig erfaring fra endrings- og utviklingsprosessar gjer Atle til ein god medspelar til å jobbe med forretnings- og organisasjonsutviklingutvikling og strategisk målbilde.

Atle har ein MBA i strategisk ledelse fra NHH og har i tillegg eit års studie i coaching og relasjonsleiing.Vik har mange års erfaring fra toppledernivå, både i offentlig og privat sektor, bl.a. som administrerende direktør i AFF gjennom mange år og som styreleder i Helse Vest RHF. Hun har ledet store omstillingsprosjekter og utviklingsprosesser og vært en sentral og etterspurt samtalepartner og rådgiver for toppledere gjennom mange år.

 

Mobil: (+47) 917 87 546
E-mail: as@gccbergen.no

linkedin logo

team_image

Stian Madsen

Bedriftsrådgiver

 

Stian Madsen har mange års erfaring fra operativ og strategiske ledelse innenfor teknologi til privat og offentlig sektor gjennom arbeid i Elis, Enoro og Hansen Technologies. Han har vært med å bygge IT-selskap fra 25 ansatte til et europeisk konsern med 260 ansatte. I denne tiden har Stian jobbet med nasjonale og internasjonale kunder og organisasjoner innenfor energi, telekom og betalings-TV.

I vekstfasen av selskapene har han ledet fusjons prosesser, salg av selskap og internasjonale etableringer i tillegg til toppleder rolle. Stian sin styrke er innenfor forretningsutvikling og digitalisering, kombinert med lang ledererfaring og innsikt i verdikjeder.

Stian Madsen er utdannet Master (siviløkonom), innenfor Strategi og Ledelse ved NHH.

 

Kontaktinfo:

Mobil: (+47)99 24 58 79
E-mail: stian@gccbergen.no
linkedin logo

team_image

John Ulvestad

Bedriftsrådgiver

 

John Ulvestad har 22 års ledererfaring fra næringsmiddelindustrien på Vestlandet. Han har vært salgs- og markedsdirektør i henholdsvis Gilde/ Vestlandske Salslag og Hansa Bryggerier. Deretter var han daglig leder/ Adm.dir. i henholdsvis Prior- Vestlandske Eggssentral og i Kavli Norge/O.Kavli as.

De siste 15 år har han vært bedriftsrådgiver for 70-80 smb-bedrifter i Bergen og Hordaland, innenfor et bredt spekter av industribedrifter, leverandørbedrifter til skip/offshore og handelsbedrifter. Han var en av tre partnere som etablerte Grow Competence Consulting i 2007.
John Ulvestad har i tillegg til executive search og rekruttering av ledere og spesialister hatt betydlige oppdrag innen strategi- og ledelsesprosesser.

 

John Ulvestad er utdannet siviløkonom og har en MBA fra University of Wisconsin innenfor ledelse og markedsføring.

 

Kontaktinfo:

Mobil: (+47)907 61 839
E-mail: ju@gccbergen.no
linkedin logo