team_image

Finn Sværen

Bedriftsrådgiver

Han har 30 års bred og variert erfaringsbakgrunn også på toppledernivå innen industri og internasjonal shipping. Finn Sværen har mer enn 10 års erfaring som konsulent bla 6 års erfaring som seniorkonsulent fra Mercuri Urval innen Executive Search Rekruttering og Utvelgelse. Han arbeider med nasjonale så vel som internasjonale oppdrag.

Han har spesielt rekruttert til bransjene, subsea, shipping energi,off- shore og industri. Han har også erfaring med rekruttering til stillinger i det offentlige. Finn har også vært ansvarlig for omstillingsprosjekt i flere virksomheter. Sværen arbeide med karriererådgiving primært på individ men også på gruppenivå.

Finn er utdannet ingeniør innen driftsteknikk, har tilleggsutdanning fra NHH. Han er sertifisert på Cut-e

Kontaktinfo:

Mobil: (+47)950 04 445
E-mail: fs@gccbergen.no
linkedin logo

team_image

Henning Holmelid

Bedriftsrådgiver/Daglig leder

Henning Holmelid har mange års erfaring fra operativ og strategisk ledelse, bl.a. som VP/HR direktør i Grøner (i dag Sweco) og TBK, VP HR i Telenor-konsernet og regiondirektør i Bravida. Han har flere års internasjonal erfaring som leder i Det norske Veritas Sør-Øst Asia og Korea.

Han har mange års erfaring som konsulent innenfor bedrifts- og lederutvikling i AFF/NHH. Han har gjennomført mange lederrekrutteringsoppdrag av toppledere og ledere i privat og offentlig sektor. Han har hatt ansvar for tunge omstillingsprosjekter og utviklingsprosesser som leder og konsulent. Han har rekruttert til olje/gass/industri, eiendom/bygg, telekom og energi. Han har coachet mange ledergrupper og ledere og har hatt ansvar for mange omstillingsprosesser.

Henning Holmelid er utdannet cand.polit. innenfor ledelse og organisasjonsvitenskap. Han er sertifiser på Cut-e, Shl, JTI, TMP og AFF 360.

Kontaktinfo:

Mobil: (+47)908 35 767
E-mail: hh@gccbergen.no
linkedin logo

team_image

John Ulvestad

Bedriftsrådgiver

John Ulvestad har 22 års ledererfaring fra næringsmiddelindustrien på Vestlandet. Han har vært salgs- og markedsdirektør i henholdsvis Gilde/ Vestlandske Salslag og Hansa Bryggerier. Deretter var han daglig leder/ Adm.dir. i henholdsvis Prior- Vestlandske Eggssentral og i Kavli Norge/O.Kavli as.

De siste 15 år har han vært bedriftsrådgiver for 70-80 smb-bedrifter i Bergen og Hordaland, innenfor et bredt spekter av industribedrifter, leverandørbedrifter til skip/offshore og handelsbedrifter. Han var en av tre partnere som etablerte Grow Competence Consulting i 2007.
John Ulvestad har i tillegg til executive search og rekruttering av ledere og spesialister hatt betydelige oppdrag innen strategi- og ledelsesprosesser.

 

John Ulvestad er utdannet siviløkonom og har en MBA fra University of Wisconsin innenfor ledelse og markedsføring.

Kontaktinfo:

Mobil: (+47)907 61 839
E-mail: ju@gccbergen.no
linkedin logo

 

Atle Birkeland


Senior konsulent

Har 25 års salgserfaring fra IT hardware, Visma ERP programvare og tjenester. Har i tillegg 12 års erfaring fra logistikk, regnskap og finans samt IT Support.  Kommer nå fra stillingen som Leder og senior rekrutterer hos Sky rekruttering AS, og med god erfaring for den digitale rekrutteringsprosessen som muliggjør rekruttering over hele landet.
Atle vil ha spesielt ansvar for rekruttering innenfor finans, økonomi og IT bransjen.

Atle er sertifisert for evne og ferdighetstester, samt personlighet og motivasjonstester fra AON Cut-e.

Kontaktinfo:

Mobil: (47) 45 39 31 31
E-post: atle@gccbergen.no

linkedin logo

Torstein Garnes Johnsen har fleire år med operativt leiarerfaring i Statens Vegvesen og Selmer Furuholmen (no Skanska) frå 1978-89. Her deltok han i og hadde ansvar for store utbyggingsprosjekt. Han var også Kvalitetsdirektør i TBK.
Deretter var han konsulent/rådgjevar innanfor organisasjons- og forretningsutvikling i det Norske Veritas. Han har vore prosjekt-og kundeansvarlig for eit stort antall program og kunder i mange bransjer. Mange av disse leveransene har gått over fleire år. Han har hatt fleire prosjekt innan kvalitetsikring og ISO-sertifisering. 
Torstein har lang konsulenterfaring i AFF frå 1996 med leiar- og leiargruppe utvikling, organisasjons- og forretningsutvikling, og endringsarbeid. 

Torstein er utdanna sivilingeniør frå NTH i 1977.

Torstein Garnes Johnsen

Bedriftsrådgjevar

Torstein Garnes Johnsen har fleire år med operativt leiarerfaring i Statens Vegvesen og Selmer Furuholmen (no Skanska) frå 1978-89. Her deltok han i og hadde ansvar for store utbyggingsprosjekt. Han var også Kvalitetsdirektør i TBK.

Deretter var han konsulent/rådgjevar innanfor organisasjons- og forretningsutvikling i det Norske Veritas. Han har vore prosjekt-og kundeansvarlig for eit stort antall program og kunder i mange bransjer. Mange av disse leveransene har gått over fleire år. Han har hatt fleire prosjekt innan kvalitetsikring og ISO-sertifisering.

Torstein har lang konsulenterfaring i AFF frå 1996 med leiar- og leiargruppe utvikling, organisasjons- og forretningsutvikling, og endringsarbeid.

Torstein er utdanna sivilingeniør frå NTH i 1977.

Kontaktinfo:

Mobil: (+47)900 85 555