VEKST OG UTVIKLING

Virksomheter i vekst har truffet markedet med produkter eller tjenester som mange vil kjøpe. Hektiske hverdager består av kundekontakt, salg, tilbudsarbeid, nye kontrakter og full fart for å klare å levere. Inn i mellom blir det litt tid til rekruttering av nye medarbeidere, få dem i arbeid og jobbe med nye produktmuligheter. Hele tidene er det hektiske beskjeder internt og prioritering av hvilke kunder som skal få først. Administrative oppgaver og møter blir korte og ofte utsatt. Det er mer vanlig enn uvanlig at etter en hektisk vekstperiode begynner vekstbedrifter å oppleve at de får forsinkelser i leveranser, prosjekter blir mindre lønnsomme fordi løsningene ikke ble skikkelig gjennomgått. Folk må bruke tid på oppretting, kundene blir mindre fornøyde, folk blir trøtte og interne problemer kommer stadig opp. Dette kaller vi voksesmerter. GCC har samlet erfaringer fra mange vekstselskaper og vi ser hva vekstvinnerne har satset på. Vekst går i faser og vekstvinnerne klarer å forberede overgangene før de mister kontrollen. Det går som oftest i å ta seg tid til å justere organisasjonen og arbeidsmåtene.

Rådgivning og organisasjonsutvikling

Vi hjelper våre kunder med råd og fremgangsmåter i ulike vekstfaser i virksomhetenes liv. Hvordan forberede og tilrettelegge organisasjon og ledelse på større omsetning, mer kompliserte leveranser, bli i stand til å planlegge prosesser? Hvordan opprettholde eller forbedre effektiv intern kommunikasjon? Hvordan dokumentere og gjøre tilgjengelig prosjekt- og leveranseerfaringer? GCC har erfaring og kan veilede virksomheter gjennom vekst og redusere voksesmertene som ofte oppstår i ulk vekstfaser. Vi har utviklet metodikk som andre har lykkes med.

Strategisk ledelse

Mange ledere klarer ikke å være strategiske fordi det som ligger rett foran dem virker å haste mer. Ledere utsetter eller nedprioriterer strategisk ledelse så lenge at det blir standarden. For å bli en god strategisk leder, må du vite hva gode strategiske ledere gjør og hvordan de jobber. Våre program i strategisk ledelse fokuserer på hvordan ledere og ledergrupper skal innarbeide arbeidsmetoder og rutiner som sikrer at de har helhetsperspektiv, klarer å tolke sine markeder og muligheter, makter å prioritere sine viktigste oppgaver og involvere organisasjon og leverandører. Det handler om å sette av tid til strategisk tenking og prosesser, kjenne noen gode teknikker og være strukturert i gjennomføring.

Utvikling av ledergrupper

Vi hjelper ledergrupper med å øke kapasiteten sin og bli pådrivere for utvikling av organisasjon og resultat. Ledergruppen får hjelp til å bli mer bevisst sin rolle i virksomheten og å jobbe med ledergruppens viktigste oppgaver og utfordringer. Vi skreddersyr utviklingsprogrammer etter kundens behov og bruker mange av teknikkene under lederstøtte. Ledergruppen får hjelp til å utvikle effektive arbeidsmåter, gode gruppemøter og samarbeid internt i gruppen. GCC gjennomfører både mer langsiktige utviklingsløp og korte oppgavebaserte prosesser eller refokuseringsmøter (se egen artikkel om recharging av ledergrupper).

Vurderinger, management audit

GCC utfører eksterne vurderinger av markedsholdninger, forretnings/markedsmuligheter, hvordan en gruppe har reagert på tiltak osv. Vi gjennomfører også interne vurderinger som kartlegging og vurderinger av ledelsesprosesser som strategiprosess, prosjektledelse, produktutvikling, kundebehandling, salg/markedsarbeid, lederkultur. Typiske situasjoner er i forbindelse med omstillingsprosesser, oppkjøpsvurderinger, sammenslåinger, fusjoner og utviklingsprogram.